Hudba bez hranic, z.s.

Hudba bez hranic, z.s.

Čeština / English

O nás

O našem spolku

Zapsaný spolek Hudba bez hranic, z. s. vznikl podle zákonné právní úpravy transformováním občanského sdružení Hudba bez hranic, o.s. a je veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni (oddíl L, vložka 5378). Na našich záměrech se však formální úpravou nic nezměnilo. Původní občanské sdružení „Hudba bez hranic, o. s.“ vzniklo v červnu 2009 snahou nás, několika nadšenců, kteří si myslíme, že dobrá hudba patří nejen do velkých měst, ale má se dostat k vnímavému publiku i v menších městech, městečkách, městysích, obcích i vískách v naší republice. Snažíme se připravovat koncertní příležitosti začínajícím mladým umělcům, využíváme svých kontaktů i ke spolupráci se zahraničními umělci. Snažíme se rozvíjet kontakty i s umělci nehudebních oborů, abychom mohli naši nabídku rozšiřovat a s hudebními projekty kombinovat. Každý z nás má praxi a kontakty v činnostech souvisejících s různými kulturními projekty. Dlouhodobě pracujeme nebo spolupracujeme při organizaci koncertů, koncertních festivalů, vernisáží, při práci s dětmi, máme zkušenosti i s manažerskou prací pro mladé, vynikající sólisty, kteří již pracují (nebo se chystají pracovat) na profesionální úrovni a potřebují zkušenou a flexibilní podporu na osobní úrovni.

Rozhodli jsme se naše zkušenosti a dlouholetou individuální praxi spojit ve společné práci pro občanské sdružení, abychom pomohli na svět zajímavým kulturním projektům i v místech na mapě z dálky málo viditelných. K tomu jsme do svých řad pozvali také odborníky na daňovou a účetní problematiku. Kdo jednou v životě vyplňoval žádost o dotaci nebo grant, určitě nad naším rozhodnutím nekroutí nyní nechápavě hlavou...

Děkujeme též vynikající české pěvkyni Gabriele Pechmannové za podporu našeho občanského sdružení a za její praktické a fundované připomínky, rovněž i za příspěvky k naší činnosti.

Přejme si, aby naše činnost nebyla oslyšena u sponzorů, kterých není na dobré kulturní projekty nikdy dost a které chceme přesvědčit naší prací, že investice do umění je nutná nejen u slavných hvězd, ale zejména na počátku kariéry, kdy mladý umělec potřebuje naši podporu nejvíce.

Přejme si, aby se nám naše práce co nejvíce dařila, aby krásné umělecké zážitky vždy provázely spokojené publikum na cestě domů a inspirovaly ho k důležité myšlence: „Příště přijdu zase.“